پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران - مالدیو؛ فوتبال در بهشت

اکثر ایرانی ها وقتی اسم مالدیو را می شنوند یاد روزی می افتند که تیم ملی ایران توانسنت مالدیو را با نتیجه عجیب ۱۷صفر شکست بدهد. ولی مجموعه جزایر مالدیو از تیم فوتبال این کشور خیلی دیدنی تر است. در برنامه ویژه ورزش هفت در آستانه مسابقه مجدد ایران و مالدیو مهرداد مسعودی سری زده به این جزایر دلربا