پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازپروری بزهکاران در یک زندان آرژانتین از راه فوتبال

آرژانتینی ها با فوتبال بزرگ می شوند و با توپ فوتبال زندگی می کنند. آنها راهی پیدا کرده اند که از فوتبال برای «بازپروری بزهکاران» استفاده کنند. در یکی از زندانهای بوئنوس آیرس طرحی اجرا می شود تا زندانیان بعد از آزادی، کار پیدا کنند: آن هم در لباس داور فوتبال!

ولادیمیر هرناندز گزارش می‌دهد