پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رسول باقی‌اف، از امیدهای قهرمانی بازی‌های المپیک سال ۲۰۱۲ لندن

دقیقا یک سال دیگر در چنین روزی بازی های المپیک لندن افتتاح می شود. بی‌بی‌سی فارسی همراه با همه بخش‌های این رسانه برنامه‌ها و گزارش‌های ویژه‌ای دارد به مناسبت یک سال تا المپیک. تاجیکستان به مدال طلای بازی‌های المپیک سال ۲۰۱۲ لندن در جودو امید بسته است. یکی از مدعیان مقام قهرمانی این مسابقه در جودو رسول باقی‌اف است، برنده مدال برنز بازیهای المپیک پکن در وزن ۷۳ کیلوگرم.

سهراب ضیا، خبرنگارمان در دوشنبه از آمادگی‌های او میگوید.