پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه خودروهای مشهور به جاصابونی‌ها

فرمول یک نیست؛ اما رقابت‌هایش همان قدر داغ است. اسمش «گراویتی سوپ باکس ریسینگ» است که ترجمه تحت اللفظی اش به فارسی می‌شود «مسابقه جاصابونی‌های تحت تأثیر جاذبه». رقابت خودروهایی که مردم در خانه‌هایشان سر هم می‌کنند. ماشین‌هایی که موتور ندارند؛ فقط فرمان دارند و پدال.

مایک باشل، بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد