پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه با پیشداوری درباره زیبایی زنان ورزشکار

فقط جام جهانی آلمان نبود که فوتبال زنان را در رسانه ها مطرح کرد. درباره زنانی که فوتبال را بازی یا داوری می کنند همیشه جنجال وجود داشته است. و این بار در خود آلمان، پنج دختر ملی پوش در گزارش تصویری یک مجله معروف ظاهر شده اند که با گزارشهای ورزشی متداول تفاوت دارد و سر و صدای زیادی به پا کرده است.

نیکلاس نیک‌سادات از فرانکفورت گزارش می دهد