پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک زن ۶۲ ساله فاصله بین کوبا تا آمریکا را شنا می‌کند

راه کوبا تا آمریکا، راهی است پرخطر. نه فقط به خاطر روابط سیاسی شکرآب دو کشور، بلکه به خاطر کوسه‌هایی که سلطان دریاها هستند. بی‌گدار نباید به آب زد. با وجود همه این‌ها، یک زن ۶۲ ساله تصمیم گرفته این راه ۱۶۶ کیلومتری را یک‌نفس شنا کند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد