پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اردوی آمادگی تیم ملی کشتی زنان آلمان

در شهر کوچک هنف در غرب آلمان یک مدرسه ورزشی بزرگ و خیلی معتبر هست که با امکانات و تاسیساتش محل اردو زدن تیمهای ملی مختلف آلمان است. با نزدیک شدن مسابقه های کشتی قهرمانی جهان در استانبول، تیم ملی کشتی زنان آلمان در این مدرسه ورزشی اردو زده است.

نیکلاس نیک‌سادات گزارش می‌دهد