پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده تماشای فوتبال لیگ برتر در پاب‌های انگلستان

پر سر و صداترین رویداد مربوط به فوتبال، روی زمین های چمن اتفاق نیفتاده است. دعوا بر سر تماشای فوتبال است، بین صاحب یک بار یا به قول انگلیسی‌ها "پاب" و تلویزیون اسکای. حق پخش مسابقه‌های لیگ برتر از تلویزیونهای سراسر جهان، منبع اصلی درآمد لیگ فوتبال انگلستان و باشگاه های آن است. و رای دادگاه اروپا ممکن است زمین لرزه ای در نحوه فروش این حق پخش و درآمد حاصل از آن ایجاد کند.

نیکلاس نیک‌سادات گزارش می‌دهد