پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییرات در زمینهای تنیس اسپانیا

تنیس اسپانیا در این هفته به دلیل دیگری خبرساز شد. برگزار کننده های مسابقه های آزاد مادرید قصد دارند تا در تورنمنت سال آینده تغییر ات گسترده ای در زمین های تنیس انجام دهند. تغییری که در قوانین و نحوه امتیازدهی تاثیری نخواهد داشت ولی از دیدگان کسی هم پنهان نخواهد ماند.

پوریا ژافره گزارش می دهد.