پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مایویی جدید برای شکستن رکوردهای شنا در المپیک لندن

شرکت اسپیدو، یکی از بزرگترین شرکت های تولید پوشاک ورزشی جهان، مایویی ارائه کرده که مدعی است موجب شکسته شدن رکوردهای ورزش شنا در المپیک لندن خواهد شد. این شرکت در آستانه المپیک پکن هم مایویی بحث برانگیز تولید و عرضه کرد که به ده ها مورد رکوردشکنی منجر شد و بسیاری به آن، بعنوان نوعی دوپینگ فنی، اعتراض کردند.

مجید نوریان از رونمایی مایوی جدید گزارش می‌دهد.