پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمرین دیوید بکهام با تیم نابینایان بریتانیا

در سالهایی که دیوید بکام در اوج قرار داشت، شاید با چشم بسته هم می توانست ضربه های ایستگاهی را گل کند، اما این انتظار، هرگز باعث نشد که او واقعا چشم های خودش رو برای این کار ببندد. تا این که برای جلب توجه به بازی های پاراالمپیک، چشم بند بست!

نیکلاس نیک‌سادات گزارش می‌دهد