پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دونده بریتانیایی برای ادامه فعالیت دست به دامن اینترنت شد

در دنیای ورزش قهرمانی، موفقیت بدون حمایت مالی تقریبا غیر ممکن است. یک دونده بریتانیایی برای پیدا کردن حامیان مالی در آستانه المپیک لندن، دست به دامن اینترنت شده است.

نیکلاس نیک‌سادات،بی بی سی،گزارش میدهد.