پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خوب و بدهای میزبانی جام جهانی فوتبال

برگزاری بدون دردسر مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، موفقیت بزرگی برای این کشور بود. رویداد ورزشی بزرگی مثل جام جهانی، برای میزبانش پیامدهایی هم دارد، بعضی مطلوب، بعضی نه چندان خوب است.

میلتون اِنکوسی (Milton Nkosi) گزارش می دهد.