پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نی بازی؛ دوباره زنده کردن یک ورزش کهن

این روزها مردم دنبال ورزش‌های عجیب و غریبی می‌روند، از جمله نی بازی که تازگی‌ها در پاریس هوادار پیدا کرده. تعدادی از ورزشکاران فرانسوی می‌خواهند این ورزش رزمی را که قدمتی چند قرنی دارد دوباره زنده کنند. خرج زیادی هم ندارد: تنها چیزی که می‌خواهد یک نی ۹۶ سانتی متری است.

طاهر قادری گزارش می‌دهد.