پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوپینگ خونی چیست؟

دست اندرکاران برگزاری المپیک لندن مصمم هستند تا از مصرف داروهای غیرمجاز در این بازی های جلوگیری کنند.

محققان هنوز نتوانسته اند روش های تشخیصی برای همه انواع غیرمجاز دوپینگ خونی ارائه کنند.

در این نوع دوپینگ ورزشکاران خون خود یا دیگری را گرفته و آن را نگه می دارند و پیش از مسابقه آن را دوباره به بدنشان تزریق می کنند تا شمار گلبول های قرمز خود را افزایش دهند.

این کار سبب می شود که ظرفیت حمل اکسیژن در خون بیشتر شود و توان و سرعت ورزشکار افزایش یاید.

هم اکنون تشخیص همه انواع دوپینگ خونی امکانپذیر نیست.

تهیه ویدیو: توماس هنن