جدول و برنامه بازی‌های جام ملت‌های اروپا ۲۰۱۲

جدول گروه ها

گزارش لحظه به لحظه تمام بازی ها را می توانید در وبسایت بی بی سی فارسی بخوانید

گروه A گروه B
کشور برد تساوی باخت تفاضل گل امتیاز کشور برد تساوی باخت تفاضل گل امتیاز
چک ۲ ۰ ۱ ۱- ۶ آلمان ۳ ۰ ۰ ۳ ۹
یونان ۱ ۱ ۱ ۰ ۴ پرتغال ۲ ۰ ۱ ۱ ۶
روسیه ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ دانمارک ۱ ۰ ۲ ۱- ۳
لهستان ۰ ۲ ۱ ۱- ۲ هلند ۰ ۰ ۳ ۳- ۰
گروه C گروه D
کشور برد تساوی باخت تفاضل گل امتیاز کشور برد تساوی باخت تفاضل گل امتیاز
اسپانیا ۲ ۱ ۰ ۵ ۷ انگلستان ۲ ۱ ۰ ۲ ۷
ایتالیا ۲ ۰ ۰ ۵ فرانسه ۱ ۱ ۱ ۰ ۴
کرواسی ۰ ۱ ۱ ۱ ۴ اوکراین ۱ ۰ ۲ ۲- ۳
ایرلند ۰ ۰ ۳ ۸- ۰ سوئد ۱ ۰ ۲ ۰ ۰

برنامه بازی‌های مرحله گروهی

زمان آغاز بازی ها به وقت گرینویچ است (۴.۵ ساعت عقب تر از تهران)

جمعه ۸ ژوئن شنبه ۹ ژوئن یکشنبه ۱۰ ژوئن دوشنبه ۱۱ ژوئن
لهستان- ۱ یونان- ۱ هلند- ۰ دانمارک- ۱ اسپانیا-۱ ایتالیا-۱ فرانسه- ۱ انگلستان- ۱
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰
روسیه- ۴ چک- ۱ آلمان- ۱ پرتغال- ۰ ایرلند-۱ کرواسی-۳ اوکراین- ۲ سوئد- ۱
۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵
سه شنبه ۱۲ ژوئن چهارشنبه ۱۳ ژوئن پنجشنبه ۱۴ ژوئن جمعه ۱۵ ژوئن
یونان- ۱ چک- ۲ دانمارک - ۲ پرتغال- ۳ ایتالیا- ۱ کرواسی- ۱ اوکراین- ۰ فرانسه- ۲
۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۶:۰۰
لهستان- ۱ روسیه- ۱ هلند- ۱ آلمان- ۲ اسپانیا- ۴ ایرلند- ۰ سوئد- ۲ انگلستان- ۳
۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵
شنبه ۱۶ ژوئن یکشنبه ۱۷ ژوئن دوشنبه ۱۸ ژوئن سه شنبه ۱۹ ژوئن
چک- ۱ لهستان- ۰ دانمارک- ۱ آلمان- ۲ کرواسی ۰ اسپانیا ۱ انگلستان- ۱ اوکراین- ۰
۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵
یونان- ۱ روسیه-۰ پرتغال- ۲ هلند- ۱ ایتالیا ۲ ایرلند ۰ سوئد- ۲ فرانسه- ۰
۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵ ۱۸:۴۵

برنامه بازی‌های مرحله حذفی

زمان آغاز بازی ها به وقت گرینویچ است (۴.۵ ساعت عقب تر از تهران)

یک چهارم نهایی
پنجشنبه ۲۱ ژوئن
جمهوری چک- ۰ بازی ۱ پرتغال- ۱
۱۸:۴۵
شنبه ۲۳ ژوئن
اسپانیا- ۲ بازی ۲ فرانسه- ۰
۱۸:۴۵
جمعه ۲۲ ژوئن
آلمان- ۴ بازی ۳ یونان- ۲
۱۸:۴۵
یکشنبه ۲۴ ژوئن
انگلستان-۲ بازی ۴ ایتالیا- ۴
۱۸:۴۵
نیمه نهایی
چهارشنبه ۲۷ ژوئن
پرتغال بازی ۱ اسپانیا
۱۸:۴۵
پنجشنبه ۲۸ ژوئن
آلمان بازی ۲ ایتالیا
۱۸:۴۵
فینال
یکشنبه اول ژوئیه
برنده بازی ۱ نیمه نهایی برنده بازی ۲ نیمه نهایی
۱۸:۴۵