بهترين فرصت براى مارى

اندى مارى اميد بريتانيا در تنيس جهان براى چهارمين سال پياپى به مرحله نيمه نهائى ويمبلدون رسيد و برخلاف سه سال گذشته بهترين فرصت را براى رسيدن به فينال دارد.

مارى نفر چهارم رده بندى جهانى تا كنون سه بار به فينال گران اسلم رسيده است، دو بار در استراليا و يك بار در آمريكا اما هر سه بار در آن مرحله در مقابله با بازيكنان برتر از خود چون نوواك جوكوويچ و راجر فدرر ناكام ماند.

در ويمبلدون مارى هرگز از نيمه نهائى جلوتر نرفته است. او در سال ٢٠٠٩ به اندى راديك آمريكائى باخت كه آن زمان در اوج خود بود و دو سال بعد را در مقابل رافائل نادال كه نفر اول رده بندى جهانى بود تسليم شد.

امسال هم وقتى كه قرعه كشى مسابقات ويمبلدون انجام شد مارى در نيمه نادال قرار گرفت كه بدان معنا بود كه اگر هردوى آنها به نيمه نهائى برسند در آن مرحله باهم روبرو خواهند شد.

اما نادال در مرحله دوم بزرگترين شگفتى ويمبلدون را رقم زد و در برابر لوكاس روسول نفر صدم جهان از جمهورى چك لنگ انداخت. شكست نادال به معناى هموار تر شدن راه مارى براى رسيدن به فينال بود.

البته مارى تاكنون بازى هاى مشكلى انجام داده است. بخصوص بازى اش در يك چهارم نهائى با داويد فرر اسپانيائى بسيار مشكل بود اما مارى توانست بهر ترتيب كه شده ازسد او بگذرد.

مسابقه مارى در نيمه نهائى هم ساده نيست. او بايد براى رسيدن به فينال جو ويلفريد سونگا از فرانسه راشكست دهد كه به نظر آماده و قبراق مى آيد. سونگا بازيكنى درجه يك است و در رده بندى جهانى تنها يك پله از مارى پائين تر است اما رافائل نادال نيست و امكان برد مارى از او وجود دارد.

مارى براى رسيدن به فينال بايد در برابر سونگا بسيار بهتر از آنچه تاكنون بوده ظاهر شود زيرا اگر فرصت هائى را كه در مسابقات قبلى به فرر و ساير حريفان داد به سونگا بدهد، نفر اول فرانسه او را به سختى تنبيه خواهد كرد. اما اگر مارى همان بازى اى را بكندكه در ست آخر در مقابل فرر كرد براى رسيدن به فينال مشكل زيادى نخواهد داشت كه البته اين خود "اگر" بسيار بزرگى است.

تازه با تمام اين تفاصيل اگر مارى بتواند به فينال برسد در آنجا كار مشكل ترى در پيش دارد چون حريفش يا نوواك جوكوويچ نفر اول جهان از صربستان و مدافع عنوان قهرمانى است كه در دو مسابقه اخيرش بدون نقص ظاهر شد يا راجر فدرر سوئيسى كه شش بار در چمن ويمبلدون قهرمان شده و امسال اگر قهرمان شود بار ديگر به صدر رده بندى جهانى خواهد رفت و ركورددار بيشترين زمان صدرنشينى خواهد شد.

با اين حال هركس كه به فينال گران اسلم برسد بخت قهرمانى دارد. مارى در برابر فدرر ركورد بدى ندارد. آنها از سال ٢٠٠٥ به بعد پانزده بار با هم روبرو شده اند كه هشت بارش را مارى برده اما در فينال گران اسلم دو بار، يك بار در استراليا و يك بار در آمريكا، مسابقه داده اند كه هر دو بار فدرر پيروز از زمين بيرون آمده است.

مارى با جوكوويچ سيزده مسابقه داشته كه هشت بار از نفر اول جهان شكست خورده. آنها دو بار هم در گران اسلم ها با هم روبرو شدند كه هر دو بار در استراليا بوده، يك بار در فينال و امسال در نيمه نهائى.

نتيجه اين دو رويارويى به نفع جوكوويچ بود اما بازى اى كه مارى امسال در نيمه نهائى استراليا در مقابل او ارائه كرد نشان داد كه مارى اگر از لحاظ فيزيكى و روحى آماده باشد مى تواند پا به پاى جوكوويچ تا آخر ست پنجم بيايد و چه بسا كه او را شكست دهد.

بنابراين مارى اگر به فينال برسد احتمال بردش از هر دو حريف كم نيست اما فعلا برايش زود است كه به فينال فكر كند. او ابتدا بايد از سد سونگا بگذرد كه كارى است كارستان.

مطالب مرتبط