جدول مدال های المپیک ایران

مدال‌ها و رتبه های ورزشکاران ایرانی در المپیک
المپیک طلا نقره برنز مجموع رشته گروه ورزشکار رتبه کشور
۱۹۴۸ لندن ۰ ۰ ۱ ۱ ۳۸ ۳۴ ۵۹
جعفر سلماسی وزنه برداری ۶۰-۵۶کیلوگرم
۱۹۵۲ هلسینکی ۰ ۳ ۴ ۷ ۲۱ ۳۲ ۶۹
ناصر گیوه چی کشتی آزاد ۶۳-۵۷کیلوگرم
غلامرضا تختی کشتی آزاد ۷۹-۷۳کیلوگرم
محمود نامجو وزنه برداری ۵۶- کیلوگرم
<span > محمود ملاقاسمی کشتی آزاد ۵۲- کیلوگرم
<span > جهانبخت توفیق کشتی آزاد ۶۷-۶۳کیلوگرم
<span > عبدالله مجتبوی کشتی آزاد ۷۳-۶۷کیلوگرم
<span > علی میرزائی وزنه برداری ۵۶- کیلو گرم
۱۹۵۶ ملبورن ۲ ۲ ۱ ۵ ۱۷ ۱۴ ۷۲
امامعلی حبیبی کشتی آزاد ۶۷-۶۳کیلوگرم
غلامرضا تختی کشتی آزاد ۸۷-۷۹کیلوگرم
<span > محمدعلی خجسته‌پور کشتی آزاد ۵۲- کیلوگرم
<span > مهدی یعقوبی کشتی آزاد ۵۷-۵۲کیلوگرم
<span > <span > محمود نامجو وزنه برداری ۵۶- کیلوگرم
۱۹۶۰ رم ۰ ۱ ۳ ۴ ۲۵ ۲۷ ۸۳
غلامرضا تختی کشتی آزاد ۸۷-۷۹کیلوگرم
<span > ابراهیم سیف‌پور کشتی آزاد ۵۲- کیلوگرم
<span > محمد پذیرائی کشتی فرنگی ۵۲- کیلوگرم
<span > اسماعیل علم‌خواه وزنه برداری ۵۶- کیلوگرم
۱۹۶۴ توکیو ۰ ۰ ۲ ۲ ۶۳ ۳۴ ۹۳
اکبر حیدری کشتی آزاد ۵۲- کیلوگرم
محمدعلی صنعتکاران کشتی آزاد ۷۸-۷۰کیلوگرم
۱۹۶۸مکزیکوسیتی ۲ ۱ ۲ ۵ ۱۴ ۱۹ ۱۱۲
عبدالله موحد کشتی آزاد ۷۰-۶۳کیلوگرم
محمد نصیری وزنه برداری خروس وزن
<span > پرویز جلایر وزنه برداری ۶۷-۶۰کیلوگرم
<span > <span > ابوطالب طالبی کشتی آزاد ۵۷-۵۲کیلوگرم
<span > <span > شمس‌الدین سید عباسی کشتی آزاد ۶۳-۵۷کیلوگرم
۱۹۷۲ مونیخ ۰ ۲ ۱ ۳ ۵۱ ۳۲ ۱۲۱
رحیم علی آبادی کشتی فرنگی ۴۸- کیلوگرم
محمد نصیری وزنه برداری ۵۶-۵۲کیلوگرم
<span > ابراهیم جوادی‌پور کشتی آزاد ۴۸- کیلوگرم
۱۹۷۶ مونترآل ۰ ۱ ۱ ۲ ۸۴ ۳۲ ۹۲
منصور برزگر کشتی آزاد ۷۴-۶۸کیلوگرم
<span > محمد نصیری وزنه برداری ۵۲- کیلوگرم
۱۹۸۰ مسکو - - - - - - - - -
۱۹۸۴ لس آنجلس - - - - - - - - -
۱۹۸۸ سئول ۰ ۱ ۰ ۱ ۲۷ ۳۶ ۱۵۹
عسگری محمدیان کشتی آزاد ۵۷-۵۲کیلوگرم
۱۹۹۲ بارسلون ۰ ۱ ۲ ۳ ۴۱ ۴۴ ۱۶۹
عسگری محمدیان کشتی آزاد ۶۲-۵۷کیلوگرم
<span > امیررضا خادم کشتی آزاد ۷۴-۶۸کیلوگرم
<span > رسول خادم کشتی آزاد ۸۲-۷۴کیلوگرم
۱۹۹۶ آتلانتا ۱ ۱ ۱ ۳ ۱۹ ۴۳ ۱۹۷
رسول خادم کشتی آزاد ۹۰-۸۲کیلوگرم
<span > عباس جدیدی کشتی آزاد ۱۰۰-۹۰کیلوگرم
<span > <span > امیررضا خادم کشتی آزاد ۸۲-۷۴کیلوگرم
۲۰۰۰ سیدنی ۳ ۰ ۱ ۴ ۳۶ ۲۷ ۱۹۹
علیرضا دبیر کشتی آزاد ۵۸-۵۴کیلوگرم
حسین رضازاده وزنه برداری ۱۰۵+ کیلوگرم
حسین توکلی وزنه برداری ۱۰۵ کیلوگرم
<span > هادی ساعی تکواندو ۶۸-۵۸کیلوگرم
۲۰۰۴ آتن ۲ ۲ ۲ ۶ ۳۸ ۲۹ ۲۰۱
حسین رضازاده وزنه برداری ۱۰۵+ کیلوگرم
هادی ساعی <span > تکواندو ۶۸- کیلوگرم
<span > مسعود جوکار کشتی آزاد ۶۰ کیلوگرم
<span > علیرضا رضائی کشتی آزاد ۱۲۰ کیلوگرم
<span > <span > علیرضا حیدری کشتی آزاد ۹۶ کیلوگرم
<span > <span > یوسف کرمی تکواندو ۸۰- کیلوگرم
۲۰۰۸ پکن ۱ ۰ ۱ ۲ ۵۵ ۵۱ ۲۰۴
هادی ساعی تکواندو ۶۸- کیلوگرم
مراد محمدی کشتی آزاد ۶۰ کیلوگرم
مجموع ۱۱ ۱۵ ۲۳ ۴۸