زن بی‌حجاب سعودی در مسابقات جودو

حق نشر عکس no credit

فدراسیون بین‌المللی جودو اعلام کرده که یک زن جودوکای سعودی بدون حجاب در مسابقات المپیک شرکت می‌کند.

ماریوس ویزار رئیس فدراسیون بین‌المللی جودو تأئید کرد که وجدان علی سراج عبدالرحیم شهرخانی در مسابقات روسزی بر سر نخواهد کرد.

وجدان شهرخانی پنجشنبه دوازدهم مردادماه (دوم ماه اوت) در وزن بالای ۷۸ کیلوگرم مبارزات خود را آغاز می‌کند.

در عربستان سعودی زنان از حجاب کامل اسلامی استفاده می‌کنند اما استفاده از آن در ورزش جودو به دلایل ایمنی ممنوع شده است.

در گذشته از عربستان سعودی تنها ورزشکاران مرد در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کردند.

آقای ویزار گفت: "ورزشکاران عربستان سعودی اصول جودو را رعایت خواهند کرد و بدون حجاب در مسابقات ظاهر خواهند شد."

شهرخانی ۱۶ ساله و سارا عطار دونده ۸۰۰ متر تنها ورزشکاران زن عربستان سعودی در المپیک لندن هستند.

بر اساس سنت‌های عربستان سعودی زنان دنقشی در ورزش ندارند و یافتن زنان ورزشکاری که صاحب حد‌نصاب شرکت در مسابقات بین‌المللی شوند برای مقامات ورزشی آن کشور مشکل بوده است.

این مقامات همچنین گفته‌اند که زنان ورزشکار باید طوری لباس بپوشند که عزتشان حفظ شود.