باقری برای ایران نقره گرفت، نیکپا برای افغانستان برنز

روح الله نیکپا حق نشر عکس Reuters
Image caption نیکپا دومین مدال خود و افغانستان را در تاریخ المپیک تصاحب کرد

در تکواندوی دسته ۶۸- کیلوگرم مردان المپیک لندن، محمد باقری معتمد از ایران به مدال نقره رسید و روح الله نیکپا از افغانستان مدال برنز گرفت.

مدال نیکپا نخستین مدال افغانستان در المپیک لندن و دومین مدال این کشور در تاریخ المپیک است.

باقری در مبارزه نهایی با ثروت تازه گل از ترکیه مبارزه کرد و تا اواسط راند آخر با نتیجه ۵-۳ از حریف جلو بود.

او در دقیقه آخر سه امتیاز از دست داد و در پایان با نتیجه ۶-٥ مبارزه را واگذار کرد.

مدال نقره باقری چهارمین مدال نقره ایران در المپیک لندن است که تا کنون با کسب ۹ مدال بهترین نتیجه تاریخ المپیک خود را رقم زده است.

نیکپا که در مرحله یک هشتم نهایی به باقری باخته بود، در گروه بازندگان دیوید بوئی از آفریقای مرکزی را شکست داد و به مبارزه برای مدال برنز رسید.

او برای مدال برنز وزن ۶۸-کیلوگرم با مارتین استمپر بریتانیایی در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه به وقت لندن مبارزه اش را آغاز کرد.

اگرچه مارتین استمپر اولین امتیاز در این مبارزه را به دست آورد اما نهایتا روح الله نیک پا با ۵ امتیاز در برابر سه امیتاز حریف بریتانیایی اش پیروز این رقابت شد.

مارتین استمپر معتقد بود داور مسابقه یک ضربه او را حساب نکرده و خواستار بررسی دوباره فیلم این رقابت شد.

با این همه بررسی مجدد فیلم این رقابت هم نشان داد که ضربه آقای استمپر با فاصله کمی از روح الله نیک پا تنها هوا را هدف قرار داده است.