آلبوم عکس: تلاش برای حفظ کشتی در بازی‌های المپیک

تیم های ملی کشتی ایران،آمریکا و روسیه در نیویورک به مصاف هم می روند. این بازی ها بخشی از تلاش‌های فدراسیون های این سه کشور برای حفظ کشتی در بازی های المپیک است. کمیته جهانی المپیک در بهمن ماه در رایی مقدماتی پیشنهاد کرد کشتی از این رقابت‌ها حذف شود. تصمیم نهایی در این مورد در پایان تابستان گرفته خواهد شد.