نیکو رازبرگ با مرسدس خط پایان موناکو را شکست

نیکو راز برگ، راننده آلمانی-فنلاندی تیم مرسدس توانست پیش از دیگران از خط پایان گرند پری موناکو در خیابان‌های مونت کارلو عبور کند؛ سی پال پیش کِکه رازبرگ پدر نیکو در همین میدان این عنوان را کسب کرد.