پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقررات جدید فیفا برای مقابله با نژادپرستی در فوتبال

کنگره فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا قدم مهمی برای مقابله با توهین و تبعیض نژادی برداشت. در نشست کنگره در جزیره موریس، قطعنامه ای که برای متخلفان جرایم سنگین وضع میکند، با رای قاطع اعضا به تصویب رسید. اما آیا این می تواند نقطه پایانی باشد بر حرکات نژادپرستانه در فوتبال؟

حمید ترکمن گزارش می دهد