پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش عطاءالله بهمنش از مسابقات کشتی مسکو (١٣٧١)

عطاءالله بهمنش (متولد ١٣٠٢) از قدیمی ترین و مشهورترین گزارشگران ورزشی در ایران است. در فایل صوتی که می شنوید، آقای بهمنش از مسابقات جام جهانی کشتی سال ١٩٩٢ در مسکو گزارش می دهد. تاریخ پخش این گزارش ٢٢ آبان ١٣٧١ است.