ويمبلدون: پايان ٧٧ سال انتظار

سرانجام در هفتمین روز هفتمین ماه میلادى، هفتاد و هفت سال انتظار به سر آمد و بریتانیا در رقابت‌های مردان، صاحب قهرمان ویمبلدون شد.

فرد پرى، قهرمان انگلیسی، در سال ١٩٣٦ براى آخرین بار قهرمان ویمبلدون شد و دو ماه بعد هم با پیروزى در اوپن آمریکا آخرین جام گرانداسلم را براى بریتانیا به ارمغان آورد.

هفتاد و شش سال بعد اند مارى اسکاتلندى با پیروزى در اوپن آمریکا بریتانیا را بار دیگر صاحب یک جام گرانداسلم کرد و امروز هم پس از هفتاد و هفت سال اولین بریتانیائى قهرمان ویمبلدون شد.

حریف مارى که در رده بندى جهانى مقام دوم را دارد، نوواک جوکوویچ نفر اول جهان از صربستان بود که در سه ست پیاپى مغلوب او شد.

جوکوویچ که دو روز پیش نیمه نهایى مشکل و طولانى اى را در مقابل خوان مارتین دلپوتروى آرژانتینى برگزار کرده بود به نظر کمى خسته مى آمد و هرگز در طول مسابقه به بهترین سطح بازى خود نرسید.

در مقابل مارى که سال قبل در این مرحله از راجر فدرر قهرمان سوئیسى شکست خورده بود بهترین بازی تمام عمرش را کرد و در عین حال در تمام طول مسابقه از پشتیبانى پانزده هزار نفر حاضر در زمین مرکزى ویمبلدون برخوردار بود.

تا قبل از این فینال جوکوویچ و مارى هجده بار با هم روبرو شده بودند که یازده بار آن از جمله دو فینال اوپن استرالیا با پیروزى قهرمان صرب به پایان رسده بود و هفت بار از جمله یک فینال اوپن آمریکا و نیمه نهائى المپیک، هردو در ٢٠١٢، به نفع بازیکن بریتانیائى.

همینطور تا قبل از امروز جوکوویچ در ٩ فینال گرانداسلم ظاهر شده و از شش تاى آن سربلند بیرون آمده بود، چهار بار در استرالیا، یک بار در ویمبلدون و یک بار در آمریکا.

در مقابل مارى در شش گراند اسلم به فینال رسیده بود و تنها در سال ٢٠١٢ در آمریکا جام قهرمانى را از آن خود کرده بود.

به نظر مى آید که با افول راجر فدرر، اگر رافائل نادال قهرمان اسپانیایى بتواند آمادگى بدنى خود را باز یابد، رقابت اصلى در تنیس مردان جهان بین جوکوویچ، نادال و مارى خواهد بود که تا کنون مجموعا در بیست گرانداسلم قهرمان شده اند.

مطالب مرتبط