داور سنگالی برای افطار بازی فوتبال را متوقف کرد

Image caption داور سنگالی در حال افطار کردن در میانه بازی

یک داور سنگالی پس از شنیدن اذان در میانه یک مسابقه فوتبال در لیگ آن کشور ، بازی را متوقف کرد تا افطار کند.

اوسینو گویه در حالی که نیم ساعت از مسابقه دو تیم کاسا اسپورت و یگوو گذشته بود، بازی را متوقف کرد و در کنار زمین مشغول خوردن و آشامیدن شد.

افطار داور سنگالی در کنار زمین، با اعتراض شدید تماشاگران همراه شد ولی او بدون توجه به اعتراض پس از تمام شدن خوردن و آشامیدن، بازی را پی گرفت.

گویه پس از پایان مسابقه درباره توقف مسابقه برای افطار گفت: "از نظر قانونی، نمی توان بازی را برای افطار متوقف کرد، اما شما می توانید برای سلامتی خود بازی را متوقف کنید، بدن انسان برای تامین سلامتی نیاز به آب دارد."