خاطرات جام جهانی فوتبال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفترچه خاطرات جام جهانی فوتبال

جام جهانی فوتبال از ابتدا تاکنون شاهد فراز و نشیب های بسیاری بوده است. در این ویدیو خاطرات این مسابقات را ورق می زنیم.

عکس ها: گتی، فیفا، فدراسیون فوتبال اوروگوئه، تینک استاک.

تهیه شده توسط دومینیک بیلی و دارموید میشل.