پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وین رونی، به دنبال شکستن یک طلسم

وین رونی، مهاجم تيم ملی فوتبال انگلستان که تا کنون در رقابتهای جام جهاني گلی نزده، قطعا يکی از آرزوهاش در برزيل شکستن اين طلسمه.