پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج بر یک؛ عطش هلندی ها پایان نداشت

توفان هلند مقابل اسپانیا، بدون شک نقطه عطف جام جهانی امسال تا اینجاست. دیداری که خوشبین ترین طرفدار هلند هم انتظارش را نداشت: پنج بر یک؛ عطش هلندی ها پایان نداشت. مدافع عنوان قهرمانی گلباران شد