پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جام جهانی، پرچم ایران و چلوکباب

در میان تشویق‌کنندگان و همراهان تیم ملی فوتبال ایران در برزیل، گروهی با پرچمی متفاوت جلب توجه می‌کنند. کاوه مشکات، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی در برزیل گفتگوی کوتاهی با آنها داشته است.