پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازی ایران-آرژانتین؛ ویترینی برای عرضه فوتبال ایران به جهان

مسابقه ایران-آرژانتین، یعنی به واقعیت پیوستن رویارویی با مسی، آگوئرو، هیگوائین، دی ماریا و ستارگان دیگر. یعنی مسابقه‌ای که همه دنیا بیننده آن خواهند بود. یعنی ویترینی برای عرضه فوتبال ایران به جهان.