پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسپانیا ۳ - ۰ استرالیا

مسابقه دیگر گروه B هم، اگرچه عملا یک بازی تشریفاتی بود، اما خیلی ها فکر می کردند اسپانیا سعی می کند در این بازی، تا حدی اعاده حیثیت کنه و نشان دهد که تیکی تاکا هنوز نمرده. کاری که به نظر میاد در انجامش موفق بود