پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر ایرانی‌های مقیم لندن درباره باخت تیم ملی ایران

فوتبال دوستهای ایرانی، در گوشه و کنار دنیا، جمع شدن بازی حساس ایران و بوسنی و هرزگوین را تماشا کنند. از جمله همینجا، در لندن. آناهیتا شمس هم، به یکی از جاهایی رفته که ایرانی‌ها برای تماشای این بازی، جمع شده بودند