پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به شهر ریو و استادیوم ماراکانا

فینال آلمان - آرژانتین در ورزشگاه تاریخی ماراکانای شهر ریودوژانیرو تا دقایقی دیگر شروع می‌شود. در این ویدئو نگاهی داریم به این شهر، این ورزشگاه و طرفداران امیدوار دو تیم