ه

تا به این لحظه، تابستان امسال یکی از فعال‌ترین فصل‌های نقل و انتقال فوتبال بوده. در جدول زیر می‌توانید که گران‌ترین خریدهای تابستان را ببینید: