پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صحنه هایی از فینال مسابقات فوتبال خیابانی

فینال مسابقات فوتبالِ خیابانی امسال در شهر سالوادور برزیل برگزار شد. رقیبان از ۴۴ کشور در این مسابقات شرکت کردند. در نهایت شرکت کننده ای از بریتانیا با حقه هایی که روی توپ اجرا کرد توانست نظر موافق داوران را به خودش جلب کند. صحنه های زیبایی از این مسابقه را برایتان انتخاب کرده ایم.