پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقررات تازه برای مبارزه با دوپینگ در ورزش

مقابله با دوپینگ شاید بزرگترین چالش ورزش حرفه ای باشد. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ برای تنگ تر کردن حلقه کسانی که مواد نیروزا استفاده می کنند مقررات تازه ای وضع کرده که از همین آغاز سال میلادی جدید اعمال می شوند. در حالیکه تحقیق درباره دوپینگ گسترده میان ورزشکاران روسیه در جریان است، قوانین جدید دوره محرومیت ورزشکاران متقلب را دو برابر می کند. الکس کپستیک گزارش می دهد.