پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارت قرمز وزارت دادگستری آمریکا به فیفا

پایه‌های بزرگترین نهاد ورزشی جهان به لرزه درآمده. اتهامات فساد مالی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار گریبان فیفا و ورزش فوتبال را گرفته. مقام‌های قضایی آمریکا و سوئیس به طور هماهنگ عده‌ای از مدیران فعلی و پیشین را دستگیر کرده‌اند و بعضی دست اندرکاران ورزش فوتبال تفهیم اتهام شده‌اند. وزیر دادگستری آمریکا امروز را روزی بزرگ برای مبارزه جهانی با رشوه، پولشویی و فرار از مالیات خواند. در همین حال، سوئیس هم پرونده‌ای را درباره چگونگی اعطای میزبانی بازیهای ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر باز کرده. گزارش مجید نوریان را ببینید: