پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگ تازه ای به پرونده فساد مالی فیفا اضافه شد

بحران فیفا و نگرانی مقامهای این سازمان از بازداشت، تا آنجا پیش رفته که هنوز معلوم نیست آیا رییس و دبیر کل بزرگترین نهاد ورزشی جهان برای بازیهای جام جهانی زنان به کانادا می روند یا نه. برگ دیگری هم به پرونده اتهامهای فیفا اضافه شده و آن پرداخت پول به فدراسیون فوتبال ایرلند است برای نوعی حق السکوت.

پوریا ژافره گزارش می دهد.