پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشییع جنازه هادی نوروزی، کاپیتان پرسپولیس، در ورزشگاه آزادی

حدود بیست هزار نفر امروز به ورزشگاه آزادی تهران رفتند. نه برای تماشای فوتبال بلکه برای خداحافظی با فوتبالیستی سرشناس: هادی نوروزی. مراسم تشییع جنازه کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس امروز آنجا برگزار شد. هادی نوروزی که سی سال داشت ، صبح دیروز به علت حمله قلبی درگذشت.

آیدین صالحی گزارش می دهد.