پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گره‌ای دیگر در کلاف سردرگم انتخابات فیفا

فعالان حقوق بشر به نامزد شدن احتمالی شیخ سلمان آل خلفیه از بحرین برای شرکت در انتخابات ریاست فیفا، اعتراض کرده اند. شیخ سلمان که در حال حاضر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیاست، قرار است در این هفته نامزدی اش را اعلام کند. فعالان حقوق بشر شیخ سلمان خلیفه را که از اعضای خاندان سلطنتی بحرین است، به دست داشتن در برخورد با معترضان حکومت متهم کرده اند.

کاوه مشکات گزارش می دهد.