پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محرومیت ۸ ساله برای دو مرد قدرتمند فیفا

فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، رئیس این نهاد و رئیس شاخه اروپایی‌اش، یوفا، را برای هشت سال محروم کرد. کمیته اخلاقی فیفا، سپ بلاتر را بابت پرداخت دو میلیون دلار و میشل پلاتینی را به خاطر دریافت این مبلغ، متخلف شناخت. آقای بلاتر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت او به کیسه بوکس فوتبال تبدیل شده و بابت این حکم به دادگاه عالی ورزش شکایت می کند.

کاوه مشکات گزارش می دهد