پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مایلی‌کهن: حالا باز ما خوب موقعی باختیم

به دنبال شکست ۲-۱ تیم المپیک ایران از قطر در مسابقات انتخابی المپیک ریو دو ژانیرو، پوریا ژافر با محمد مایلی کهن، سرپرست این تیم گفت و گو کرد. گفت و گویی که در آن آقای مایلی کهن مدعی شد قطر از بازیکنان غیر مجاز استفاده کرده است.