پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایندی ۵۰۰ قدیمی ترین مسابقه اتومبیلرانی جهان ۱۰۰ ساله شد

اگر از طرفداران مسابقه های ماشین رانی هستید حتما با ایندی ۵۰۰ هم آشنایید: بزرگترین و سریعترین مسابقه اتومبیلرانی جهان.مسیر مسابقه بیش از ۸۰۰ کیلومتر است و در آمریکای شمالی بعد از فینال مسابقات فوتبال آمریکایی، بیشترین تماشاچی تلویزیونی را دارد. ایندی ۵۰۰ امسال صدمین سال برگزاری خود را جشن می گیرد. روی کالی خبرنگار بی بی سی نگاهی انداخته به تاریخ این مسابقه.