پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شناگر پناهجوی سوری در المپیک ریو شنا می کند

بی بی سی این هفته تیم پناهجویان را که در المپیک ریو شرکت می کنند، دنبال کرده است. یکی از آنها یسرا مردینی شناگر هجده ساله سوری است که از ترکیه راهی اروپا بود که قایق غرق شد. او و خواهرش شناکنان خود را به سواحل یونان رساندند. یسرا حالا در آلمان زندگی می کند و امیدوار است که بتواند در ریو برای تیم پناهجویان مدال بیاورد.