پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکست رکورد سقوط آزاد بدون چتر

در آمریکا یک مرد ماجراجوی ۴۲ ساله از ارتفاع ۷۶۲۰ متری بدون چتر سقوط آزاد کرده است. سقوطی که فقط دو دقیقه طول کشید. لوک آیکنز که تجربه ۱۸ هزار بار پرش را دارد این پرش را در دره سیمی در جنوب کالیفرنیا انجام داد. او در نهایت در یک تور بزرگ فرود آمد. لوک آیکنز مدت ۲۶ سال است که این کار را به طور حرفه ای انجام می دهد. لوک با این پرش رکورد جهانی سقوط آزاد بدون چتر از بیشترین ارتفاع را از آن خود کرد.