ذهن خود را بیازمایید: می‌توانید المپیکی شوید؟

آزمون: آیا آمادگی ذهنی المپیکی شدن دارید؟

در این آزمون۶۰ ثانیه‌ای شرکت کنید تا ببینید آنچه برای بردن طلای المپیک لازم است، جدای از قابلیت ورزشی، دارید یا نه.

باید مرورگرتان را به روز کنید.

شیوه طراحی تست

این آزمون با همکاری دکتر دیوید فلچر، استاد روان‌شناسی ورزش در دانشگاه لافبرا، آماده شده. پرسش‌ها طوری طرح شده که ویژگی‌های مهم برای موفقیت در ورزش قهرمانی را ارزیابی کند.