پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمارش معکوس برای آغازالمپیکی پرحاشیه

تنها چند ساعت به افتتاحیه بزرگترین و مهمترین مسابقات ورزشی جهان یعنی بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو دو ژانیرو باقیست. بازیهایی که در سایه اعتراضها، اختلاف های سیاسی داخلی، خطرات تروریستی و تدارکات سنگین امنیتی برگزار خواهد شد. با این همه، هنوز بسیاری انتظار یک افتتاحیه پرشور را دارند.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.