از تماشاگر ایرانی در ریو خواسته شد پارچه‌نوشته اعتراضی را جمع کند

حق نشر عکس AP

ماموران امنیتی المپیک ریو از یک فعال ایرانی، که پارچه‌نوشته ای را در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های ایران بلند کرده بود، خواسته اند آن را پایین آورد و بازی را ترک کند.

روی پارچه نوشته داریا صفایی در جریان بازی روز شنبه والیبال میان ایران و مصر به انگلیسی شده بود: "بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه ها شوند."

زنان عموما پس از انقلاب ایران از حضور به عنوان تماشاچی در مسابقات مردانه منع شده اند.

کمیته بین المللی المپیک بیانیه های سیاسی در جریان بازی ها را منع می کند.

اما خانم صفایی از خروج از ورزشگاه خودداری کرد و پس از آن بود که ماموران امنیتی دست از تلاش برای خارج کردن او برداشتند و او برای باقی بازی پلاکارد خود را نمایش داد.

خانم صفایی می گوید قصد دارد در همه بازی های تیم والیبال ایران شرکت کند. بازی بعدی روز دوشنبه خواهد بود.

این فعال متولد ایران که در بلژیک زندگی می کند در تمام مسابقه لبخند می زد به جز وقتی که هنگام رویاروی با ماموران امنیتی به گریه افتاد.

او خطاب به ماموران گفت:‌ "من خیلی متاسفم. من برای حق زنان ایرانی برای شرکت در مسابقات مبارزه می کنم. این حق من است که اینجا باشم. این حق اساسی زنان ایرانی است."

حق نشر عکس AP

او گفت اشکش درآمده چون "آزارنده است که باید پی در پی توضیح دهد که این اقدام صلح آمیز نه یک پیام سیاسی بلکه یک پیام مثبت صلح و حقوق بشر است."

او به بی بی سی گفت:‌ "من تمام مسابقه پارچه‌نوشته را بالا گرفتم. دستانم می لرزید. اما تا آخر بالا نگاهش داشتم."

او گفت که همه از اقدامش حمایت نمی کنند و یک تماشاچی ایرانی که پشت او نشسته بود سرش فریاد زد.

صدای زنان

خانم صفایی از سال ۲۰۰۰ به این سو و پس از آنکه در سال ۱۹۹۹ در ایران دستگیر و زندانی شد در بلژیک زندگی کرده است. جرم او شرکت در تظاهرات ضددولتی بود.

او از سال ۲۰۱۴ دست به اعتراض در مسابقات ورزشی زده است.

او گفت هدفش این است "کمیته المپیک را آگاه کند که ماموریتی مهم دارد تا امکان حضور زنان ایرانی به استادیوم ها را فراهم کند."

او گفت:‌ "کمیته المپیک قدرت زیادی در جهان ورزش دارد و امیدوارم از آن برای مبارزه با تبعیض جنسیتی استفاده کند."

نهادهای حکومتی ایران از سال ۲۰۱۲ همزمان با محبوبیت روزافزون والیبال در میان زنان و مردان، زنان را از شرکت در این مسابقات منع کردند.

گروه های حقوق بشر می گویند که ایران زنان را به خاطر تلاش برای ورود به ورزشگاه ها دستگیر کرده است.