عکس‌خبر؛ درخواست ازدواج پس از مدال نقره

حق نشر عکس Getty

هه زی از چین که در فینال شیرجه ۳ متر زنان از روی تخته فنری دوم شد و مدال نقره را به گردن آویخت، پس از پایین آمدن از روی سکو با صحنه‌ای مواجه شد که کاملا غافلگیرش کرد؛ درخواست ازدواج از سوی هم‌تیمی‎اش در تیم مردان.

کین کای که او نیز عضو تیم شیرجه چین است و در ریو حضور دارد، با زانو زدن پیش پای هه زی حلقه انگشتری به سوی گرفت و از نایب قهرمان شیرجه زنان درخواست ازدواج کرد.

هه زی که حسابی غافلگیر شده بود، لحظاتی طول کشید که باور کند چه اتفاقی افتاده است. اما سرانجام اشک‌ریزان درخواست کین کای را پذیرفت.

حق نشر عکس Getty
حق نشر عکس Getty